Systemy przeciwpożarowe

Systemy wykrywania pożarów we wczesnej fazie ich trwania a także systemy oddymiania.
Dodatkowo pozwalają też na integrację innych instalacji technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu
Przykładem może być np. otwarcie dróg ewakuacyjnych, włączenie systemów oddymiania lub zdalna informacja najbliższej jednostki PSP.

Nowoczesne systemy sygnalizacji pożarowej charakteryzują się budową modułową, co znacznie ułatwia ich adaptację do różnych zadań.
Uniwersalne mikromoduły pozwalają na łatwą i szybką konfigurację centralki zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami inwestora.

Zastosowanie systemów modułowych pozwala na minimalizację kosztów instalacji w przypadku konieczności rozbudowy lub modernizacji istniejącego systemu pożarowego.