Rozliczanie czasu pracy

System Rejestracji Czasu Pracy (RCP) umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy osób zatrudnionych.
Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy ewidencja czasu pracy realizowana przez system ma kluczowe znaczenie i może stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników.

Rejestracji czasu pracy dokonuję się poprzez system osobistych kart dostępu i czytników kart pozwalających na identyfikacje posiadacza karty.