Kontrola dostępu

Kontrola dostępu (w skrócie KD) to system umożliwiający dostęp do obiektu chronionego wyłącznie osobom uprawnionym.
Nałożone ograniczenia na poszczególnych użytkowników dają możliwość wejścia tylko do określonych pomieszczeń lub stref.
Dopuszczalność wstępu można też dodatkowo uzależnić od godziny lub dnia tygodnia.

KD realizowana jest przez cyfrowe kontrolery dostępu, które pozwalają na identyfikację osób przy użyciu kart zbliżeniowych, kodów PIN, a nawet odcisku palca.