Świadczymy usługi w zakresie kompleksowego projektowania i wykonania systemów niskonapięciowych takich jak:

——————————————————————————————————————————————

Instalacje przeciwpożarowe

——————————————————————————————————————————————

Dzwiękowe Systemy Ostrzegawcze

——————————————————————————————————————————————

Nagłośnienie obiektów sportowych,
szkół, biur, sal konferencyjnych

——————————————————————————————————————————————

Sieci strukturalne, szkieletowa budynków,
fast ethernet i rozwiązania serwerowe i bazodanowe.

——————————————————————————————————————————————

Modułowe systemy alarmowe i rozwiązania inteligentnego domu

Copyright © 2009