Systemy RCP i KD dedykowane są dla dużych i średnich przedsiębiorstw, inwestujących w poprawę wydajności i efektywności uzyskanych wyników pracy oraz ceniących profesjonalne zarządzanie bezpieczeństwem w firmie.

System Rejestracji Czasu Pracy (RCP) umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy osób zatrudnionych. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy ewidencja czasu pracy realizowana przez system ma kluczowe znaczenie i może stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników. Rejestracji czasu pracy dokonuję się poprzez system osobistych kart dostępu i czytników kart.pozwalających na identyfikacje posiadacza karty.

Systemy kontroli dostępu (KD) należą obecnie do najczęściej wdrażanych systemów bezpieczeństwa na świecie. Umożliwiają one selektywny dostęp lub ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń lub stref budynku i gwarantują odizolowanie ich od osób niepowołanych.

Systemy te mogą być sprzęgnięte w jedną funkcjonalną całość obsługiwaną prze użytkownika poprzez jedną kartę dostępu

Copyright © 2009