Przesyłanie obrazu w klasycznych analogowych systemach telewizji przemysłowej (CCTV) odbywa się
w obrębie niezależnej sieci kablowej, budowanej wyłącznie na jej potrzeby. Każda z kamer musi być podłączona bezpośrednio do urządzenia zapisującego obraz np. rejestratora. Taka architektura ogranicza możliwości wykorzystania systemu tylko w zakresie przyjętego wcześniej projektu. Wprowadzanie zmian w przyszłości i dalsza rozbudowa wymaga uzupełnienia okablowania a nawet wymiany zastosowanych urządzeń.

Technologia działania systemów analogowych wywodzi się z lat 30 XX wieku.

Do budowy sieciowego cyfrowego monitoringu, bazującego na kamerach IP, wykorzystuje się sieci komputerowe oraz INTERNET. W przeciwieństwie
do tradycyjnego monitoringu analogowego gwarantuje
to nieograniczone możliwości rozwoju i konfiguracji
- równolegle z rozwojem technicznym komputerów. Przesyłanie obrazu w nowoczesnych systemach monitoringu, realizuje się w istniejącej sieci komputerowej. Mogą być to sieci kablowe i bezprzewodowe. Każda kamera IP podłączana jest do sieci identycznie jak standardowy komputer. Obraz na wyjściu kamery ma postać cyfrową, jest kompresowany i transmitowany protokołem TCP/IP.

Kamery IP są już standardem w nowoczesnych instalacjach telewizji przemysłowej.


Cyfrowe kamery IP
Zalety:
Łatwa budowa i rozbudowa systemu

Kamerę IP można umieścić w każdej chwili i w dowolnym miejscu, czyniąc ją elementem sieci komputerowej.

Ograniczeniem systemów analogowych jest skończona ilość wejść rejestratora. Tylko monitoring cyfrowy pozwala na rozbudowę na zasadzie: potrzebujesz dodatkową kamerę, po prostu ją instalujesz

Technologia sieciowa pozwala również na budowanie jednego, spójnego systemu monitoringu w wielu lokalizacjach. Umożliwia zarządzanie kamerami i ich podglądanie z dowolnie wybranego miejsca.

Gdy prowadzenie kabla jest kosztowne lub niemożliwe, stosuje się sieci bezprzewodowe.

Zalety: Podgląd obrazu ? w dowolnym miejscu

Obraz z wybranych kamer można oglądać za pomocą komputerów w sieci lokalnej lub w dowolnym miejscu na świecie za pośrednictwem INTERNETU.

W rozbudowanych systemach obejmujących kilkadziesiąt kamer tworzy się Centrum Monitoringu. Wyposażone w specjalny sprzęt i monitory służący do nadzorowania i przeglądania obrazów z kamer. Technologia monitoringu cyfrowego i olbrzymia popularność Internetu sprawia, że nie ma ograniczeń, co do odległości od miejsca rejestracji i podglądu obrazu. Centrum Monitoringu może być zlokalizowane w dowolnym miejscu. Istnieje możliwość konfiguracji sieci monitoringu cyfrowego w taki sposób, aby umożliwić podgląd obrazów (w czasie rzeczywistym lub

z rejestracji) z dowolnego obiektu wg. potrzeb jednostki nadrzędnej.
Do tego celu niezbędny jest tylko standardowy komputer i dostęp do Internetu.

Zalety: Zapis obrazu ? brak ograniczeń

W przeciwieństwie do monitoringu za pomocą kamer analogowych, do zapisu obrazu nie jest potrzebne specjalne i drogie urządzenie. W przypadku instalacji nieprzekraczających kilkunastu kamer sieciowych, Rejestrować obraz można wykorzystując zwyczajny komputer i darmowe oprogramowanie a przechowywać na standardowych dyskach twardych, płytach CD, DVD, Blu-Ray ? do 300GB na jednym dysku. Jednak, gdy instalacja składa się z kilkudziesięciu kamer, niezbędny będzie zakup serwera wraz z konwencjonalnymi dyskami twardymi. Koszt takiego serwera zazwyczaj nie przekroczy kosztu rejestratora mogącego obsłużyć kilkanaście, małej rozdzielczości kamer analogowych

Zalety: Megapikselowa rozdzielczość ? pełna identyfikacja

Największym problemem w monitoringu jest identyfikacja obiektów i osób. W systemach analogowych jest ona możliwa jedynie w przypadku, gdy obiekt monitorowany znajduje się w niewielkiej odległości od kamery i zajmuje większą część powierzchni obrazu. Ograniczenie to wynika z niskiej jakości i rozdzielczości. Najlepsze kamery analogowe pozwalają na zapis obrazu z rozdzielczością 704 x 576 punktów. Często powodowało to nieprzydatność zapisanego obrazu jako materiału dowodowego.

W przypadku kamer cyfrowych, rozdzielczość 2 Mpix (1600×1200 punktów) jest standardem. Pozwala na identyfikację osób i tablic rejestracyjnych pojazdów z większej odległości.

Zalety: Zoom cyfrowy w kamerach IP

Duża rozdzielczość obrazu z kamer cyfrowych IP pozwala na zastosowanie Zoomu cyfrowego i uzyskanie następującego efektu:

W miejscach wymagających monitoringu na większych odległościach i większej powierzchni można wykorzystać cyfrowe kamery o rozdzielczości 5 Mpix (2592×1944 punktów). Ich stosowanie okazuje się znacznie tańsze, bardziej skuteczne i prostsze niż rozwiązanie z użyciem większej ilością kamer analogowych dla uzyskania takiego samego efektu.

Identyfikacja osób z obszaru o łącznej długości 40m wymaga zastosowania min. 7 kamer analogowych
o rozdzielczości 704 x 576 punktów 4CIF:

W przypadku kamer sieciowych wystarczy jedna 5 Mpix:

Zakres szczegółowości obrazu dla cyfrowej kamery IP 2 Mpix

Powiększony cyfrowo
obraz z kamery analogowej

Powiększony cyfrowo
obraz z kamery cyfrowej IP 1,3Mpix

Zalety: Funkcja widzenia w nocy

Funkcja widzenia w nocy, w świetle podczerwonym, które jest niewidzialne dla oka ludzkiego, pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazów nawet w zupełnych ciemnościach. Do tego celu niezbędne są oświetlacze podczerwieni.

Psychologiczne oddziaływanie dozoru kamerami
Według policyjnych statystyk stosowanie telewizji przemysłowej wpływa na:

  • Podniesienie bezpieczeństwa osób przebywających w danym obszarze

  • Znaczny spadek przestępstw i zachowań patologicznych

  • Podniesienie wydajności pracowników nawet o 25%

  • Kontrola osób wchodzących i znajdujących się w budynku lub w danym obszarze

Statystyki policyjne

Procentowy spadek zanotowanych zdarzeń w obszarach objętych monitoringiem kamerami ? aspekt psychologiczny.

?Legenda:
1.
Kradzieże
2. Wandalizm

3. Kradzieże i dewastacje
samochodów

4. Spożycie alkoholu

5. Chuligaństwo

?????

??

?

Kontrola dostępu i czasu pracy

Często integrowanymi systemami z cyfrowymi kamerami IP są cyfrowe kontrolery dostępu i czasu pracy. Są to dodatkowe systemy zwiększające bezpieczeństwo obiektów. Wprowadzają kontrole nad t, co dzieje się na terenie danego obiektu oraz usprawniają pracę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem czy urzędem.

Czym jest?: system Kontroli Dostępu.

Kontrola dostępu (w skrócie KD) to system umożliwiający dostęp do obiektu chronionego, wyłącznie osobom uprawnionym. Nałożone ograniczenia na użytkowników dają możliwość wejścia tylko do określonych pomieszczeń lub stref, co może być dodatkowo uzależniony od godziny czy dnia tygodnia.
KD
realizowana jest przez cyfrowe kontrolery dostępu, które pozwalają na identyfikację osób przy użyciu:

  • Kart zbliżeniowych Kodu PIN a nawet odcisku palca


Copyright © 2009