Aby zapewnić najwyższą jakość usług i móc wykonywać Państwa zlecenia, w niektórych branżach, niezbędne jest posiadanie szeregu różnych uprawnień. Poniżej zamieszczamy skróconą listę certyfikatów, licencji innych dokumentów poświadczających szeroką wiedzę i doświadczenie naszych pracowników.

Koncesja MSWiA nr <spisać z certyfikatu> – na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego.

Uprawnienia do projektowania i instalacji systemów ochrony tj. telewizja przemysłowa, KD, alarmy, DSO, p.poż i inne

Uprawnienia do projektowania i wykonywania instalacji bezprzewodowej transmisji danych

Uprawnienia do pracy w polu elektromagnetycznym

Uprawnienia do pracy na wysokości (w tym metodami alpinistycznymi)

Dziesiątki certyfikatów zezwalających na sprzedaż, projektowanie, instalowanie i serwisowanie oferowanych przez nas urządzeń, systemów i oprogramowania wydanych przez ich producentów.

Copyright © 2009